INAEM acaba de publicar o BOA GUÍA DE PRÁCTICA PARA O RESTAR DE ETAPA E ACTIVIDADE MUSICAL EN ESPAÑA escrito coa colaboración de 14 asociacións de ámbito estatal das artes escénicas e musicais.

O obxectivo desta guía de boas prácticas é ofrecer ás institucións culturais, teatros, auditorios, compañías para a produción e exposición de artes escénicas e musicais e compañías e grupos artísticos, unha serie de medidas básicas de prevención e protección, ademais de recomendacións. medidas xerais de seguridade para o reinicio da actividade artística en música pechada en directo e escenarios e para actuacións de rúa.

As medidas e recomendacións xerais desta guía deberán servir para guiar a redacción dos plans específicos de calquera teatro, auditorio, carpa de circo ou outro espazo no que se desenvolva unha etapa e unha actividade musical, e tamén para aqueles que deben estar preparados para o produción, ensaio e exposición dun espectáculo específico.

Esta guía está suxeita a posibles actualizacións como consecuencia da futura normativa que poida aprobar o Ministerio de Sanidade sobre medidas de protección e prevención antes de Covid-19 e, en todo caso, sempre se refire ao cumprimento da normativa de seguridade e saúde laboral vixentes, así como as disposicións gobernamentais e sanitarias establecidas para evitar a propagación do virus.

Cada institución, espazo escénico, operador, colectivo artístico ou empresa debe reavaluar os riscos laborais 1 existentes no seu lugar de traballo e para a actividade artística, incorporando as medidas preventivas relacionadas co novo risco de contaxio e transmisión por parte de Covid-19. Para iso, recoméndase a participación activa dos grupos implicados. Así mesmo, debería revisarse a avaliación de riscos que, no seu caso, comportaría a modificación da planificación da actividade preventiva, instrumentos esenciais para a xestión e aplicación do Plan de prevención de riscos. Para determinar as medidas a adoptar para evitar a transmisión de Covid-19, as recomendacións da
Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST).
Este documento trata de guiar e dar seguridade aos operadores e artistas implicados no acto artístico, na delicada tarefa de adaptar os procesos de creación, produción e exposición dos espectáculos no contexto actual da crise sanitaria.

A Guía elabórase despois de analizar as necesidades das institucións, compañías, colectivos artísticos e espazos de exposición onde ten lugar o espectáculo en directo e ter en conta as particularidades do escenario e a produción musical, de xeito que, en na medida do posible, non se desnaturalice
a esencia destes espectáculos.

Guía de boas prácticas Reinicio da actividade escénica e musical - INAEM

Formaras parte de la mayor red internacional de artes escénicas para la infancia y la juventud, presente en más de 75 países de todo el mundo, y estarás colaborando en la defensa y desarrollo de os derechos de acceso al arte de niños, niñas y jóvenes.

Además, recibirás nuestras publicaciones, tendrás descuentos, recibirás convocatorias exclusivas y muchas más ventajas