L'objecte d'aquesta Guia de bones pràctiques és oferir a les institucions culturals, teatres, auditoris, empreses de producció i exhibició d'arts escèniques i de música, ia companyies i col·lectius artístics, una sèrie de mesures bàsiques de prevenció i protecció, a més de recomanacions generals de seguretat de cara a la represa de l'activitat artística en els recintes escènics i de música en viu tancats i per a espectacles de carrer.

Les mesures i recomanacions generals d'aquesta Guia hauran de servir per orientar la redacció dels plans específics de qualsevol teatre, auditori, carpa de circ o un altre espai en el qual es desenvolupi una activitat escènica i musical, i també per als que s'hagin d'elaborar per a la producció, assaig i exhibició d'un espectacle concret.

Guía Buenas Prácticas Reinicio Actividad Escénic y Musical 2ºed – INAE…