O obxectivo desta guía de boas prácticas é ofrecer ás institucións culturais, teatros, auditorios, compañías para a produción e exposición de artes escénicas e musicais e compañías e grupos artísticos, unha serie de medidas básicas de prevención e protección, ademais de recomendacións. medidas xerais de seguridade para o reinicio da actividade artística en música pechada en directo e escenarios e para actuacións de rúa.

As medidas e recomendacións xerais desta guía deberán servir para guiar a redacción dos plans específicos de calquera teatro, auditorio, carpa de circo ou outro espazo no que se desenvolva unha etapa e unha actividade musical, e tamén para aqueles que deben estar preparados para o produción, ensaio e exposición dun espectáculo específico.

Guía Buenas Prácticas Reinicio Actividad Escénic y Musical 2ºed – INAE…

Formaras parte de la mayor red internacional de artes escénicas para la infancia y la juventud, presente en más de 75 países de todo el mundo, y estarás colaborando en la defensa y desarrollo de os derechos de acceso al arte de niños, niñas y jóvenes.

Además, recibirás nuestras publicaciones, tendrás descuentos, recibirás convocatorias exclusivas y muchas más ventajas