QUÈ ÉS ASSITEJ?

 

 

 

 

ASSITEJ ESPANYA és una associació cultural sense ànim de lucre, l'objectiu és promoure el desenvolupament de teatre per a la infància i la joventut a Espanya.

És membre fundador i de ple dret de l'organització internacional ASSITEJ (Association Internacionale du Théâtre pour l'Enfance et la Jeuneusse), fundada a París el 1965 per l'Institut Internacional de Teatre de la UNESCO com una aliança global de teatre professional per a la infància i la joventut. Avui és una xarxa mundial que uneix a milers de teatres, organitzacions i individus a través dels Centres Nacionals en més de 80 països.

L'Associació té per fins:

 • Agrupar aquelles persones naturals que per les seves aficions o per formar part d'organismes, companyies o grups es dediquin a tot o part de la seva activitat a l'teatre per a la infància i la joventut.
 • Facilitar i promoure el desenvolupament d'un teatre per a la infància i la joventut d'alt valor artístic.
 • Estimular escriptors i escriptores per a la creació d'obres de teatre per a la infància i la joventut.
 • Facilitar l'intercanvi d'obres fins a aconseguir un bon repertori.
 • Afavorir la publicació i divulgació de llibres, revistes, textos de teatre i altres materials artístics dedicats a la infància i la joventut, que estiguin relacionats amb el teatre.
 • Propagar el teatre per a la infància i la joventut per mitjà de la premsa, el cinema, la ràdio, la televisió i altres canals de difusió presents i futurs.
 • Organitzar arxius en qualsevol format per a una millor documentació i estudi de teatre per a la infància i la joventut.
 • Promoure contactes i experiències entre les persones, grups i associacions que s'interessen pel teatre per a la infància i la joventut.
 • Qualsevol altra activitat que pugui facilitar i col·laborar amb els fins anteriors.
 • Intervenir, sempre que sigui possible, com a interlocutora davant les institucions oficials i privades per a la defensa i promoció de teatre per a la infància i la joventut.
 • Queden exclosos dels fins de l'Associació la producció i distribució d'espectacles.

L'Associació exerceix la seva acció actuant en tot el territori nacional i participant en diverses activitats de les xarxes internacionals de ASSITEJ. 

ASSITEJ i els seus centres nacionals són els únics reconeguts per l'ITI (International Theatre Institute) i la UNESCO per a tot tipus d'intercanvis a nivell internacional.

ASSITEJ Espanya forma part de la Xarxa Iberoamericana de ASSITEJ.

A més, ASSITEJ Espanya assessora, col·labora i dóna suport a diferents organitzacions iberoamericanes perquè fonen en els seus respectius països els corresponents centres nacionals d'ASSITEJ.

ASSITEJ ESPANYA ocupa una de les vocalies de l' Comitè Executiu de l' Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música, Organisme assessor de l'INAEM, Institut de les Arts Escèniques i de la Música, de l'Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.